Nhảy đến nội dung

Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 92 /KH-BCĐ, ngày 4/6/2022).

 

 

Ảnh minh họa

Theo đó, tổng số thí sinh đăng ký dự thi  là 9.680 thí sinh. Toàn tỉnh tổ chức 21 Điểm thi với dự kiến 413 phòng thi, mỗi Điểm thi bố trí 02 phòng thi dự phòng (dành cho thí sinh là ca bệnh nghi nhiễm COVID-19 và thí sinh là ca bệnh xác định F0). Kỳ thi tổ chức trong 02 ngày (07 - 08/7/2022).

 

Các nhiệm vụ, giải pháp triển khai bao gồm công tác chỉ đạo, ban hành văn bản, công tác phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội liên quan trong tổ chức kỳ thi, công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ, quy chế thi, đảm bảo 100% người tham gia tổ chức thi nắm vững nhiệm vụ, quyền hạn và nghiệp vụ tổ chức thi, công tác hoàn thành kế hoạch năm học và ôn tập cho thí sinh dự thi, công tác tổ chức đăng ký dự thi, đảm bảo các điều kiện tổ chức thi, công tác thanh tra, kiểm tra và thông tin báo cáo./.

 

Bích Diệp