Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ngăn chặn, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán thuốc, vắc xin thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC THÚ Y

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2421/VP-KT, ngày 3/6/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ngăn chặn, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán thuốc, vắc xin thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu.

 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các lực lượng, cơ quan thành viên tăng cường, tích cực đấu tranh, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép thuốc thú y qua biên giới, trong nội địa, nhất là tại các đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán thuốc thúy (vắc xin) nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam vào địa bàn tỉnh.

 

Đỗ Hoạt