Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

 

Niềm vui ngôi trường đạt chuẩn quốc gia

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia (Quyết định số 945/QĐ-UBND, ngày 3/5/2022).

 

Theo đó, công nhận Trường Tiểu học xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 5 năm kể từ ngày ký.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Đỗ Hoạt