Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 941 /QĐ-UBND, ngày 02/6/2022).

 

Ảnh minh họa

Quy định này áp dụng việc sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh hàng hoá thông qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh.

 

Đối tượng áp dụng: các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; các lái xe vận chuyển hàng hóa thông qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu phụ Tân Thanh; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bến bãi tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu phụ Tân Thanh; các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đối với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu phụ Tân Thanh.

 

Cổng thông tin Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn có địa chỉ https://cuakhauso.langson.gov.vn. Ứng dụng Nền tảng cửa khẩu số được đăng tải trên CHPlay và AppStore.

 

Chi tiết quy trình xuất khẩu, nhập khẩu sử dụng Nền tảng cửa khẩu số xem tại đây ./.

Bích Diệp