Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ (Công văn số 2300/VP-KGVX, ngày 27/5/2022).

 

Chủ động giám sát các ca bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam

Ảnh minh họa

Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 2668/BYT-DP ngày 24/5/2022.

 

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu: UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động động giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ; tăng cường giám sát phát hiện trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn, phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur để chẩn đoán xác định ca bệnh; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

 

Thùy Linh