Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức chương trình Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2022 (Kế hoạch số 83/KH-BCĐ, ngày 27/5/2022).

 

D:\Desktop\IMG_4536.JPG

Ảnh minh họa

Các chỉ tiêu chủ yếu: vận động trên 3.400 người đăng ký và tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN), tiếp nhận tối thiểu 2.000 đơn vị máu từ người HMTN trở lên, huy động tối thiểu 100 người hiến máu dự bị sẵn sàng “hiến máu cứu người” khi có yêu cầu của các cơ sở khám, chữa bệnh, vận động ít nhất 250 lượt tình nguyện viên trong toàn tỉnh tham gia các hoạt động của chương trình; thực hiện thành công và đạt chỉ tiêu Ngày hội HMTN hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ tại các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Chi Lăng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

 

Về nội dung hoạt động: Các huyện, thành phố hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện từ ngày 11/6 đến 11/7/2022; Chương trình Hành trình đỏ và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Xứ Lạng” năm 2022 được tổ chức vào ngày 10/7 tại Hội trường Thành ủy - UBND thành phố Lạng Sơn.

 

Thùy Linh