Nhảy đến nội dung

Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Huyện Thường Tín và quận Hoàn Kiếm chuẩn bị tốt mọi mặt cho kỳ thi tốt  nghiệp THPT - Hànộimới

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (Chương trình số 85/CTr-BCĐ, ngày 27/5/2022).

 

Mục đích, yêu cầu: tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo mục tiêu: “Tổ chức kỳ thi đúng quy chế, đạt kết quả cao và an toàn phòng chống dịch”,...

 

Chương trình gồm 9 nội dung. Trong đó, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công ty Điện lực Lạng Sơn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn, hoàn thành việc ban hành văn bản chỉ đạo, phương án, kế hoạch bảo đảm các điều kiện tổ chức kỳ thi (trước ngày 31/5/2022).

 

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi của các nhà trường từ ngày 15/6/2022 đến ngày 4/7/2022.

 

Trực coi thi, kiểm tra công tác coi thi tại các Điểm thi, báo cáo tình hình các buổi thi với UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định từ ngày 7/7/2022 đến ngày 8/7/2022.

 

Chỉ đạo công tác chấm thi từ 9/7/2022 đến ngày 22/7/2022; chỉ đạo công bố kết quả kỳ thi ngày 24/7/2022; chỉ đạo công tác phúc khảo từ ngày 25/7/2022 đến ngày 18/8/2022.

 

Đỗ Hoạt