Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBATGTQG của Ủy ban ATGT quốc gia về tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022

Đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm ùn ứ xe chở hàng xuất nhập khẩu | Báo  Lạng Sơn
Ảnh minh họa  (Nguồn baolangson.vn)

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia về tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2022 (Công văn số 2268/VP-KT, ngày 26/5/2022).

 

Sở Giao thông vận tải, cơ quan thường trực Ban ATGT tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Ủy ban ATGT Quốc gia tại Kế hoạch số 204/KH-UBATGTQG ngày 19/5/2022.

 

Tác phẩm báo chí tham dự giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2022” tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, ATGT, kết  quả triển  khai  thực hiện Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự ATGT; phản ánh thực trạng và các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT của hệ thống Ban ATGT cấp tỉnh, thành phố; phát hiện và phản ánh, đấu tranh kịp thời với các hiện tượng, sự việc, hành vi, các biểu hiện tiêu cực có nguy cơ cao gây mất trật tự, ATGT.

Tác phẩm dự phải được đăng hoặc phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình) của cơ quan báo, đài được cấp phép hoạt động và đăng tải trong thời gian từ ngày 15/11/2021 đến ngày 30/10/2022.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày công bố Kế hoạch tổ chức Giải thưởng đến 16 giờ 30 phút ngày 30/10/2022.

Thùy Linh