Nhảy đến nội dung

Quyết định kiện toàn Đội Công giải quyết vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến tranh tỉnh Lạng Sơn

Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 904/QĐ-UBND, ngày 26/5/2022 về kiện toàn Đội Công giải quyết vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến tranh (viết tắt là Đội MIA) tỉnh Lạng Sơn,

 

Theo đó, Đội MIA tỉnh gồm 5 thành viên, bà Trần Thị Vân Thùy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Đội trưởng.

 

Đội MIA tỉnh là đơn vị đầu mối của tỉnh phối hợp với các Đội MIA Trung ương; Đội MIA Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động trên địa bàn tỉnh. Có trách nhiệm báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo về Kế hoạch, chương trình hoạt động của Đội MIA trong từng đợt công tác. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Đội công tác giải quyết vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến tranh tỉnh Lạng Sơn.

 

Đỗ Hoạt