Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình, dự án khẩn cấp

Vì sao các vụ sạt lở đất nghiêm trọng liên tiếp xảy ra ở miền Trung? | Môi  trường | Vietnam+ (VietnamPlus)

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định Lệnh xây dựng công trình, dự án khẩn cấp (Quyết định số 900/QĐ-UBND, ngày 26/5/2022).

 

Theo đó, tên công trình: khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn mưa có cường độ lớn từ đêm ngày 09/5/2022 đến ngày 10/5/2022 trên các tuyến đường tỉnh và đường tuần tra biên giới, tỉnh Lạng Sơn.

 

Cơ quan được giao thực hiện công trình khẩn cấp (chủ đầu tư) là Sở Giao thông vận tải.

 

Mục đích: khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên các tuyến đường tỉnh và đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn.

 

Nguồn vốn thực hiện: Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện hoàn thành trước 30/8/2022.

 

Đỗ Hoạt