Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bộ TT&TT thay thế 21 thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 882/QĐ-UBND,  ngày 24/5/2022).

 

Theo đó, TTHC cắt giảm thời hạn giải quyết (02 TTHC): Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương); Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương).

 

Tổng thời gian cắt giảm 18/35 ngày, tỷ lệ cắt giảm 51,42%.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Đỗ Hoạt