Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2022

UBND tỉnh ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Phương án số 24 /PA-UBND, ngày 19/5/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, một số loại thiên tai chủ yếu có khả năng ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh: Mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét; sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; lốc, sét, mưa đá; nắng nóng, hạn hán; rét hại, sương muối.

 

Phương châm ứng phó thiên tai: Ứng phó nhanh, kịp thời, hiệu quả, có sự chỉ đạo, chỉ huy, triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền địa phương, đơn vị và người dân nhằm đảm bảo được các mục tiêu đã đặt ra.

 

Phương án cũng nêu cấp độ rủi ro thiên tai có khả năng xảy ra đối với từng loại hình thiên tai có nguy cơ ảnh hưởng, phương án ứng phó với các loại hình thiên tai tương ứng theo các cấp độ rủi ro thiên tai, các biện pháp phòng, tránh ứng phó và công tác tổ chức di dời, sơ tán dân khi có thiên tai xảy ra./.

 

Bích Diệp