Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam (Công văn 2211/VP-KT, ngày 23/5/2022).

 

Ðàn Chim Di Cư | Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Chỉ thị nêu rõ: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo thực hiện trên địa bàn các quy định pháp luật có liên quan, tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững các khu bảo tồn thiên nhiên, các vùng đất ngập nước, các vườn chim, sân chim và các vùng chim quan trọng trên địa bàn, tổ chức triển khai cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, bẫy, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư; tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các hành vi săn, bắt, bẫy, bắn chim hoang dã, di cư, không mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học.

 

Thùy Linh