Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (Công văn số 2221/VP-KT, ngày 23/5/2022).

 

UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Mai Pha phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Kỳ Cùng (nhà đầu tư) khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo tiến độ hợp đồng đã ký kết.

 

Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Kỳ Cùng khẩn trương hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường theo đúng tiến độ của Hợp đồng đã ký kết, tuân thủ các quy định pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Lạng Sơn trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tập trung nguồn lực để thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ./.

 

Khánh Ly