Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng  cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND, ngày 23/05/2022 thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Kế hoạch phấn đấu đạt được các chỉ tiêu như: mỗi năm giới thiệu ít nhất 30 đoàn viên ưu tú là sinh viên trong các cơ sở GDNN cho Đảng. Đến năm 2025 đạt trên 80% thanh niên học sinh, sinh viên (HSSV) ở thành phố, thị trấn, trên 70% thanh niên HSSV ở xã, 60% thanh niên HSSV ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nơi học tập, làm việc và cư trú. 10% HSSV được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống...

 

Để đạt được các chỉ tiêu, Kế hoạch đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện. Trong đó, đa dạng hoá nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV. Tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội trong và ngoài nhà trường.Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hoá ứng xử cho HSSV. Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại các cơ sở GDNN. Phối hợp rà soát chính sách hỗ trợ việc thực hiện chương trình./.

 

Khánh Ly