Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2974/BNN-TCTL ngày 12/5/2022

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2974/BNN-TCTL ngày 12/5/2022 về việc đề xuất gia hạn thời gian thực hiện và bổ sung danh mục hồ chứa tiềm năng vào Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn (Công văn số 2180/VP-KT, ngày 20/5/2022).

 

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình để hoàn thiện Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn theo đúng thời hạn của Hiệp định (trước 30/6/2022) và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hồ đập trong mùa mưa, lũ năm 2022 theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kịp thời tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết nội dung vượt thẩm quyền./.

 

Bích Diệp