Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung theo Công hàm ngày 04/5/2022 của Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo Công hàm ngày 04/5/2022 của Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc (Công văn số 2176/VP-KT, ngày 20/5/2022).

 

Thúc đẩy xuất khẩu nông sản qua: Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng | Báo  Lạng Sơn

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Cục Đường sắt Việt Nam để xem xét việc nâng cấp, mở rộng diện tích kho hàng, không gian bốc xếp hàng hoá nhằm nâng cao hiệu suất bốc xếp hàng hoá, tăng năng lực vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường sắt của Ga Đồng Đăng.

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn thống nhất với cơ quan chức năng phía Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc xuất nhập cảnh đối với các lái xe chuyên trách của Trung Quốc, tăng cường phối hợp trong việc đối chiếu thông tin đối với công dân Trung Quốc trong quá trình xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan; phối hợp với cơ quan liên quan tiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình phương tiện Trung Quốc lưu thông, lưu bãi trên lãnh thổ Việt Nam và duy trì hoạt động thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu.

 

Thùy Linh