Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản

 

Vi phạm trong khai thác mỏ đất, 2 doanh nghiệp bị phạt hơn 1,1 tỷ đồng -  Báo Công an Nhân dân điện tử

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2208/VP-KT, ngày 23/5/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản.

 

Yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

 

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3152/VPCP-CN ngày 21/5/2022 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 1053/UBND-KT ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 

Đỗ Hoạt