Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

 

Bệnh Tay Chân Miệng | BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng (Công văn số 557/UBND-KGVX, ngày 23/5/2022).

 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với ngành Y tế triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn, tập trung vào các vùng có số mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch.

 

Giao Sở Y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tay chân miệng, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện; tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, bố trí khu điều trị riêng cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong; chuẩn bị đầy đủ kinh phí, thuốc, phương tiện, vật tư, hóa chất cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân và đáp ứng các tình huống dịch bệnh.

 

Cùng với đó, các sở, ngành, cơ quan liên quan tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở về công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng; tuyên truyền sâu rộng tại các trường học, đặc biệt tại nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh khác trong trường học, bảo đảm các cơ sở giáo dục phải có đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng và có vị trí thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho người chăm sóc trẻ và trẻ em thực hiện rửa tay bằng xà phòng.

 

Đỗ Hoạt