Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét duyệt và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét duyệt và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (ANTT) (Hướng dẫn số 76/HD-BCĐ, ngày 17/5/2022).

 

https://baolangson.vn/uploads/2021/12/13/2-1.jpg

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Theo đó, đối tượng thực hiện gồm: Khu dân cư (thôn, tổ dân phố và đơn vị dân cư tương đương), xã, phường, thị trấn, cơ quan (trừ cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang), doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ), cơ sở giáo dục (trừ cơ sở giáo dục tiểu học, mầm non, nhà trẻ).

 

Việc xét duyệt, công nhận được thực hiện mỗi năm một lần, phải bảo đảm chính xác, công khai, dân chủ và đúng quy định; kết quả công nhận “An toàn về ANTT” là căn cứ đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm, xét khen thưởng, công nhận các danh hiệu có liên quan đến ANTT đối với tập thể, cá nhân đứng đầu địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

 

Quy định về mốc thời gian đánh giá: Đối với khu dân cư tính từ ngày 01/11 năm trước đến ngày 31/10 của năm đánh giá; đối với xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tính từ ngày 16/11 năm trước đến ngày 15/11 của năm đánh giá.

 

Thùy Linh