Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

UBND tỉnh vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC) năm 2022 (Công văn số 539/UBND-KT, ngày 18/5/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân VĐTC theo kế hoạch chi tiết thực hiện và giải ngân đã ban hành bảo đảm đáp ứng tiến độ quy định.

 

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư giải ngân vốn, thực hiện rà soát điều chỉnh kế hoạch chi tiết thực hiện dự án và giải ngân vốn năm 2022 phù hợp với thực tế triển khai thực hiện dự án và tiến độ giải ngân chung của tỉnh. Rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ giải ngân thanh toán theo quy định. Theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện thủ tục quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá các khu đất theo kế hoạch.Tập trung công tác thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư; đặc biệt là dự án kéo dài nhiều năm và các dự án ODA kết thúc hiệp định vay vốn trong năm 2022. Khẩn trương nghiên cứu, sớm ban hành hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật giá vật liệu xây dựng. Chủ độngphối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án./.

 

Khánh Ly