Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão (Công văn số 529/UBND-KT, ngày 17/5/2022).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, yêu cầu các chủ đầu tư dự án thủy điện, chủ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 14/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; phối hợp chỉ đạo vận hành hồ đập thủy điện bảo đảm an toàn công trình và hạ du, lưu ý việc vận hành các hồ đập để bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa xảy ra ngập lụt; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ, Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ; chủ động xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, dự phòng nhiên liệu, vật tư; đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp, tăng cường các biện pháp gia cố, phòng chống để giảm thiểu tình trạng gãy đổ cột đối với lưới điện trung hạ thế khi có động đất hoặc cơn bão đi qua.

 

UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan theo lĩnh vực và địa bàn quản lý triển khai quyết liệt các biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, cụ thể: rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động kế hoạch chuẩn bị hàng hoá vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ nhân dân trong mọi tình huống; tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro trong mưa lũ./.

 

                         Bích Diệp