Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định công nhận thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V

 

TT Đồng Mỏ- Chi Lăng- Lạng sơn - YouTube

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V (Quyết định số 839/QĐ-UBND, ngày 16/5/2022).

 

Theo đó, phạm vi, quy mô đô thị bao gồm toàn bộ diện tích đất đai tự nhiên của thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, diện tích 35,64 km².

 

Tính chất đô thị là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, thể thao, văn hoá xã hội, trung tâm thương mại - dịch vụ của huyện Chi Lăng.

 

Đỗ Hoạt