Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 19 May 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
4411/BTC-QLCS
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
DT THONG TU.docx 53.21 KB