Nhảy đến nội dung

tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 5/2022

ảnh minh họa (baolangson.vn)

Tính từ ngày 14/4/2022-15/5/2022, toàn tỉnh đã xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm chết 03 người, 02 người bị thương. Tính chung trong 5 tháng năm 2022 (đến ngày 15/5), toàn tỉnh xảy ra 12 vụ, 12 người chết, 07 người bị thương, giảm 02 vụ (-14,2%), giảm 01 người chết (-7,7%), tăng 02 người bị thương (+40%) so với 05 tháng năm 2021./.

 

Bích Diệp

Nguồn: Báo cáo số80/BC-BATGT, ngày 16/05/2022 của Ban an toàn giao thông tỉnh