Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần Lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2022

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần Lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2022 (Công văn số 2055 /VP-KGVX, ngày 13/5/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ nội dung Công văn số 2421/BYT-KCB, ngày 11/5/2022 của Bộ Y tế để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện, trình trước ngày 10/6/2022.

 

Tại Công văn số 2421/BYT-KCB, ngày 11/5/2022, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc quan tâm chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền tác hại của việc sử dụng thuốc lá và Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá và môi trường không khói thuốc theo quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá; tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022./.

 

Bích Diệp