Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định công nhận thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V

 

Địa điểm du lịch Lạng Sơn chinh phục tuyệt tác núi rừng

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V (Quyết định số 838/QĐ-UBND, ngày 16/5/2022).

 

Theo đó, phạm vi, quy mô đô thị bao gồm toàn bộ phạm vi ranh giới hành chính thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, diện tích 20,63 km2.

 

Tính chất đô thị là thị trấn chuyên ngành phát triển về công nghiệp, dịch vụ thương mại, hậu cần, trung chuyển hàng hóa kết hợp với sản xuất nông nghiệp, có vị trí và ý nghĩa chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng.

 

Đỗ Hoạt