Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2022

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2022 (Quyết định số 843/QĐ-UBND, ngày 16/5/2022).

 

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2022 gồm: 192 chỉ tiêu. Các sở, ngành tổ chức tuyển dụng theo đúng cơ cấu, số lượng, vị trí việc làm được phê duyệt và theo đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng; tổ chức tuyển dụng, quyết định tuyển dụng viên chức: hoàn thành trước ngày 01/10/2022./.

 

Bích Diệp