Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao

Ảnh minh họa. Nguồn: baochinhphu

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao (Công văn số 2062/VP-KGVX, ngày 14/5/2022).

 

Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục 3 Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Tại Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị có cán bộ được cử tham gia đào tạo sau đại học tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đào tạo, sử dụng sau đào tạo, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định./.

 

Bích Diệp