Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 17 May 2022
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2628/TCĐBVN-QLBTĐB
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
document.pdf 1.1 MB