Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch vận động ủng hộ, tài trợ quỹ phòng, chống tội phạm của Trung ương và quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch vận động ủng hộ, tài trợ quỹ phòng, chống tội phạm của Trung ương và quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh (Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 12/5/2022).

 

Bộ Công an thông báo vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm  Trung ương - Báo Công an Nhân dân điện tử

Ảnh minh họa (Nguồn https://cand.com.vn/)

Mục đích nhằm vận động các tầng lớp Nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm... tích cực tham gia ủng hộ, tài trợ quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương và quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh, góp phần tăng cường nguồn lực cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm; công tác vận động ủng hộ, tài trợ quỹ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

 

Về hình thức tiếp nhận: Đối với quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản qua số tài khoản 3761.0.9052483.91020 của Văn phòng Bộ Công an, tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, hoặc ủng hộ tiền mặt tại Văn phòng Bộ Công an, địa chỉ: số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đối với quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản qua số tài khoản 3761.0.9050946.91020 tại Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, hoặc ủng hộ tiền mặt tại phòng Tham mưu Công an tỉnh, địa chỉ: Số 15, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Hoặc có thể ủng hộ cho quỹ qua tin nhắn (SMS) sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn.

 

Thùy Linh