Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban hành Quy chế vận hành Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị tại Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành tỉnh

 

Lạng Sơn khai trương Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành thông minh -  Báo Nhân Dân

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh vừa ký Quyết định ban hành Quy chế vận hành Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị tại Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành tỉnh (Quyết định số 826/QĐ-UBND, ngày 12/5/2022).

 

Quy chế gồm 3 Chương, 16 điều, trong đó phạm vi điều chỉnh gồm: quy định nguyên tắc phối hợp, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng; không quy định về việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giải đáp pháp luật.

 

Nội dung tiếp nhận: phản ánh, kiến nghị về các hành vi gồm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, y tế, trật tự đô thị, viễn thông và các hành vi vi phạm ở một số lĩnh vực khác.

 

Cách thức phản ánh, kiến nghị: qua App “Công dân số Xứ Lạng” trên ứng dụng điện thoại thông minh; phản ánh, kiến nghị qua địa chỉ http://kiennghi.langson.gov.vn trên mạng Internet.

 

Cách thức xử lý phản ánh, kiến nghị: cán bộ xử lý tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua App “Công chức số Xứ Lạng” trên ứng dụng điện thoại thông minh và  qua địa chỉ http://xulykiennghi.langson.gov.vn trên mạng Internet.

 

Thời gian tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được thực hiện 24/24 giờ, 7 ngày/tuần.

 

Chi tiết Quy chế vận hành Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị tại Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành tỉnh xem tại đây.

Đỗ Hoạt