Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tập huấn lái xuồng, tìm kiếm cứu nạn năm 2022

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tập huấn lái xuồng, tìm kiếm cứu nạn năm 2022 (Kế hoạch số 113/KH-UBND, ngày 12/5/2022).

 

Mục đích nhằm nâng cao trình độ khả năng điều khiển các phương tiện tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng kiêm nhiệm làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn của lực lượng vũ trang tỉnh, khả năng làm chủ một số loại phương tiện tìm kiếm cứu nạn, trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương khi có tình huống xảy ra. Thời gian tổ chức tập huấn dự kiến trong 07 ngày vào tuần 3 tháng 6 năm 2022./.

 

Bích Diệp