Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo phối hợp tổ chức Lễ khởi công dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn tại xã Khánh Xuân và xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình