Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022

Phòng chống thiên tai hiệu quả trong mọi tình huống

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2077/VP-KT, ngày 16/5/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổng hợp kết quả, trực tiếp báo cáo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia trước ngày 15/6/2022.

 

Các hoạt động được tổ chức bảo đảm thiết thực, hiệu quả phù hợp tình hình thực tiễn địa phương.

 

Đỗ Hoạt