Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính về chủ động ứng phó với mưa lũ khu vực Bắc Bộ

(Ảnh minh họa)

Ngày 13/5/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 520/UBND-KT về thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính về chủ động ứng phó với mưa lũ khu vực Bắc Bộ.

 

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc tổ chức theo dõi chặt chẽ mưa lũ, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai đã xảy ra từ ngày 10/5 đến ngày 12/5 trên địa bàn; chủ động sơ tán Nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đảm bảo tính mạng cho Nhân dân. Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ nghèo, khó khăn, gia đình người bị nạn; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ. Thực hiện tốt công tác thông tin, đưa tin kịp thời diễn biến về tình hình thời tiết, thiên tai để người dân biết, chủ động phòng tránh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo Công văn số 493/UBND-KT ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh. Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, báo cáo khi có tình huống đột xuất xảy ra./.

 

 

Hoàng Loan