Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy  và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lạng Sơn

(Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ra Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lạng Sơn. (Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 13/5/2022). 

 

Ban Chỉ đạo do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ làm Phó Trưởng Ban.

 

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo là Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố, Viễn thông Lạng Sơn, Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lạng Sơn./.

 

 

Hoàng Loan