Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. (Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 12/5/2022). 

 

(Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Ban Chỉ đạo do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban; đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng Ban Thường trực; các đồng chí: Hà Thị Khánh Vân, Phan Mỹ Hạnh, Hồ Công Liêm - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Mai Loan, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng Ban.

 

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo là Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Công ty Điện lực Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố và các đồng chí Trưởng, Phó phòng thuộc các sở, ngành, đơn vị có liên quan. Tại Quyết định cũng thành lập Tổ thư ký ban chỉ đạo gồm 02 đồng chí thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định và hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, triển khai các nội dung liên quan tới Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định hiện hành.

 

Sở Giáo dục và Đào đạo là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo./.

 

Hoàng Loan