Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em (Công văn số 513/UBND-KGVX, ngày 11/5/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Các cơ quan, đơn vị tăng cường quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các huyện, thành phố, trong đó tập trung đến các huyện thường xuyên và để xảy ra nhiều trường hợp đuối nước trẻ em; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước tại địa bàn.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai, tăng cường các hoạt động phối hợp và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, các tổ chức, các thành viên Ban Bảo vệ trẻ em cấp xã, phường, thị trấn, cộng tác viên… tham gia quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt trong dịp nghỉ hè, các thời gian mưa bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn và tránh đuối nước cho trẻ em; rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm (hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm, công trình chứa nước…) có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn; triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục (làm rào chắn, biển cảnh báo, cảnh giới)./.

 

Bích Diệp