Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 25/4 đến ngày 01/5/2022)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; chỉ đạo triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; chỉ đạo tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5; Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký liên hiệp hợp tác xã và lĩnh vực đăng ký hợp tác xã; Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỷ lệ 1/2000; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.