Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 11/4 đến ngày 17/4/2022)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; chỉ đạo tăng cường thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; Kế hoạch về tổ chức Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022; chỉ đạo tổ chức kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2022; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn  2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo gắn thẻ thu phí điện tử không dừng và triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng tại tất cả các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và trạm thu phí tại Km93+160/Quốc lộ 1; chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.