Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 28/3 đến ngày 03/4/2022)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Công nhận thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V; Tăng cường bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa bão năm 2022; Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022; Kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022.