Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 28 March 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2617/BTC-QLCS
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
Thi hanh PL ve xu ly VPHC.pdf 961.55 KB