Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 24 March 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1055/BTTTT-TCCB
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
DU THAO 2.DOC 249 KB