Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 14/3 đến ngày 20/3/2022)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ và kinh phí sửa chữa định kỳ sự nghiệp giao thông cho Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố; Công nhận thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V; Công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tổ chức hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành; Tăng cường triển khai thực hiện công tác thanh niên năm 2022 và Chương trình phát triển thanh niên; Tăng cường quản lý về thuốc điều trị COVID-19; Thống nhất nhiệm kỳ bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và nhiệm kỳ đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; Tăng cường quản lý chất thải đối với F0 quản lý tại nhà... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.