Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 11 March 2022
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
326/QĐ-TTg
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
326_QD-TTg_09032022-signed.pdf 25.13 MB