Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 11 March 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
070322/QM-CV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
02.pdf 144.02 KB