Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 10/01 đến ngày 16/01/2022)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Điều chỉnh, bổ sung khối lượng giao quản lý, bảo trì đường nội thị trên địa bàn tỉnh; Bổ sung danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực họat động kinh tế giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; Phê duyệt nhiệm vụ giao cho các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện trong năm 2022; Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Thí điểm nền tảng cửa khẩu số... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.