Nhảy đến nội dung

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2022

Phát động Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

(Ảnh minh họa, Nguồn: Internet)

 

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Công văn số 1993/UBND-KGVX ngày    25/11/2021 về phối hợp triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2022.

 

Theo đó, yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, chủ động phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thực hiện Phong trào và tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về Phong trào và động viên các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ nguồn lực và đồng hành thực hiện Phong trào; đề nghị Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ nguồn lực và đồng hành thực hiện Phong trào; đẩy mạnh giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Phong trào

 

Duy Đông