Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trên nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn với Bộ Giao thông vận tải

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên về triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trên nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn với Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 5092/VP-KT, ngày 24/11/2021).

 

Lạng Sơn xây dựng cửa khẩu số để giải bài toán xuất khẩu của cả nước -  VietNamNet

Ảnh minh họa

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trên nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) theo nội dung thống nhất của Bộ GTVT tại Công văn số 12287/BGTVT-TTCNTT ngày 19/11/2021.

 

Công văn nêu rõ: sau khi xem xét đề xuất của UBND tỉnh, trên cơ sở hiện trạng dữ liệu hiện có, Bộ GTVT thống nhất chia sẻ các dữ liệu gồm: Nhãn hiệu, Loại xe, Tải trọng hàng hóa, Biển số đăng ký.

 

Thùy Linh